Tag:

CPU-Z

CPU-Z 2.08

CPU-Z เป็นโปรแกรมฟรีแวร์ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์หลักบางส่วนในระบบของคุณ ไม่จำเป็นต้องทำการติดตั้ง CPU-Z เพียงแค่แตกไฟล์ในโฟลเดอร์และเรียกใช้ไฟล์ .exe ในการถอดถอนโปรแกรม เพียงแค่ลบไฟล์ออก เราไม่ควรสร้างสำเนาของไฟล์ใดๆในโฟลเดอร์ของ Windows และไม่ได้เขียนข้อมูลลงในทะเบียน (registry) ของ Windows Changelog ของ PU-Z 2.08: ปรับปรุงการสนับสนุน Intel Meteor Lake ให้ดีขึ้น เพิ่มการสนับสนุนสำหรับซีพียู Intel Meteor Lake...