Tag:

GPT-4 Turbo

Co-pilot เวอร์ชั่น Microsoft 365 จะใช้ GPT-4 Turbo พร้อมปรับปรุงการเจนภาพ

ตอนนี้ AI กำลังเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับ และการรวม AI เข้ามาในผลิตภัณฑ์ต่างๆ นั้นเราก็เริ่มเห็นเพิ่มมากขึ้น โดยมากมักจะมาในรูปแบบของ Subscription หรือการสมัครจ่ายเงินรายเดือนหรือปี เป็นหลัก ทั้งนี้เพราะการใช้ AI นั้นยังมีค่าใช้จ่ายสูงในการประมวลผลโดย server ฝั่งผู้ให้บริการ Microsoft 365 เป็นอีกหนึ่งบริการที่เราใช้งานกันอย่างแพร่หลาย และแน่นอนว่า Co-pilot ซึ่งเป็น AI ของทางฝั่ง Microsoft...