Tag:

Intel Core

Intel Core 7 และ Core 9 Ultra จะเร็วขึ้นกว่า 5.0 GHz

Intel Meteor Lake เป็นสถาปัตยกรรม CPU ใหม่ของ Intel ซึ่งคาดว่าจะเปิดตัวในปลายปีนี้ สถาปัตยกรรมนี้คาดว่าจะเร็วกว่าสถาปัตยกรรมก่อนหน้าอย่าง Raptor Lake มากเลยทีเดียวครับ ตามข้อมูลของ Golden Pig Upgrade ผู้ปล่อยข่าวฮาร์ดแวร์ชื่อดัง ซีรีส์ Intel Core 7 และ Core 9 Ultra...