Tag:

Sticky Note

ไมโครซอฟท์ทดสอบ Sticky Notes เวอร์ชันใหม่สำหรับ Windows 11

ไมโครซอฟท์ เปิดตัว Sticky Notes เวอร์ชันใหม่สำหรับ Windows 11 เป็นส่วนหนึ่งของบริการ OneNote ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันนี้ผ่านปุ่มบนแอป OneNote คาดว่าจะรวมเข้ากับเมนู Start ในอนาคต และแทนที่ Sticky Notes เวอร์ชันเก่า Sticky Notes เวอร์ชันใหม่: อินเทอร์เฟซใหม่ ทันสมัย ใช้งานง่าย ฟีเจอร์ใหม่ เช่น การจับภาพหน้าจอ...