Tag:

Utility

CPU-Z 2.08

CPU-Z เป็นโปรแกรมฟรีแวร์ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์หลักบางส่วนในระบบของคุณ ไม่จำเป็นต้องทำการติดตั้ง CPU-Z เพียงแค่แตกไฟล์ในโฟลเดอร์และเรียกใช้ไฟล์ .exe ในการถอดถอนโปรแกรม เพียงแค่ลบไฟล์ออก เราไม่ควรสร้างสำเนาของไฟล์ใดๆในโฟลเดอร์ของ Windows และไม่ได้เขียนข้อมูลลงในทะเบียน (registry) ของ Windows Changelog ของ PU-Z 2.08: ปรับปรุงการสนับสนุน Intel Meteor Lake ให้ดีขึ้น เพิ่มการสนับสนุนสำหรับซีพียู Intel Meteor Lake...

GPU-Z v2.55.0 (อัพเดต 12 กันยายน 2023)

GPU-Z เป็นโปรแกรมฟรีแวร์สำหรับ Windows ที่ใช้ในการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการ์ดจอของคอมพิวเตอร์ โปรแกรมนี้สามารถแสดงข้อมูลต่างๆ เช่น ชื่อรุ่นของการ์ดจอ สถาปัตยกรรม กระบวนการผลิต แคช หน่วยความจำ ความเร็วสัญญาณนาฬิกา สถานะการทำงาน และอื่น ๆ เวอร์ชั่น v2.55.0 มีรายการปรับปรุงดังนี้ เพิ่มการสนับสนุนสำหรับ AMD Radeon RX 7800 XT, RX 7700...